top of page

Personuppgiftspolicy

 

PERSONUPPGIFTER

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, DSF eller annan lag. Denna personuppgiftspolicy ger dig information om hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är personuppgift, om du ty
dligt kan identifieras på bilden.

Vad samlar vi in?

Vi samlar inte in fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Genom vårt kontaktformulär kan vi samla in följande personuppgifter: Namn, E-postadress, Telefonnummer, Företagsnamn (om tillämpligt), Meddelande eller fråga.
 

Varför samlar vi in information?
Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna svara på dina förfrågningar, tillhandahålla relevant information eller uppfylla eventuella andra syften som anges vid insamlingstillfället.

 

Hur samlar vi in information?
Vi samlar endast in de uppgifter du själv uppgett till oss, till exempel i samband med bokning eller kontaktförfrågan. Vi behandlar därmed dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke genom att du aktivt skickar in formuläret och därigenom godkänner vår personuppgiftspolicy.

 

Hur använder vi informationen?
Vi använder personuppgifterna för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig i samband med bokning eller förfrågan. Det kan vara för att kunna ge dig som kund nödvändig information eller för att hantera din bokning. Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna policy, om det inte krävs en längre lagringstid enligt lag.

 

Vilka delar vi information med?
Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom när det krävs enligt lag. 

 

Ytterligare information
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust eller otillåten åtkomst. Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till och korrigering eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när det behövs. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. 

 

För synpunkter kring hantering av personuppgifter, registerutdrag eller hjälp med andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kontaktar du Bröllopssångerskan på telefon +46739604080, eller e-post: jennymikaela.andersson@gmail.com.

bottom of page